PROJEKTOVANJE AKTIVNIH FOTONSKIH INTEGRISANIH KOLA

Predavači
dr Dejan Gvozdić
dr Jasna Crnjanski
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
4 časa predavanja
1 čas vežbi
Kontakt
jasna.crnjanski@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Upoznavanje studenata sa projektovanjem poluprovodničkih lasera i fotonskih integrisanih kola. Sticanje znanja iz metoda analize, sinteze i eksperimentalnog ispitivanja svojstava talasovoda, optičkih pasivnih i aktivnih komponenti, i iz oblasti projektovanja, modeliranja i eksperimentalnog ispitivanja svojstava epitaksijalnih struktura. Upoznavanje studenata sa merenjem i karakterizacijom fotonskih kola.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Ovaj kurs nadograđuje fundamentalna znanja stečena u okviru kurseva Optičkih telekomunikacija, ali iz perspektive projektovanja, fabrikacije i testiranja konkretnih fotonskih naprava. Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da razumeju principe poluprovodničkih lasera i fotonskih integrisanih kola, budu sposobni da projektuju i eksperimentalno ispitaju osnovna svojstva raznih vrsta poluprovodničkih lasera i fotonskih integrisanih kola.

Kurs je koncipiran po ugledu na kurs koji se već nekoliko godina održava na University of Calfiornia, Santa Barbara, USA, koji je vodeći Univerzet na svetu iz oblasti Fotonike, a u prvih pet iz oblasti Elektrotehnike i računarstva. Elektrotehnički fakultet je imao čast da gostujući profesor dr Milana Mašanović sa University of California, Santa Barbara, ko-osnivač i generalni direktor firme Freedom Photonics koncipira i održava ovaj kurs duži niz godina.