EKOLOŠKI/OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Predavači
dr Peđa Mihailović
dr Ivan Popović
Status
izborni
Semestar
prolećni
Fond časova
3+0+2
Kontakt
pedja@etf.bg.ac.rs

PREDMET KURSA:

Problem održivog razvoja sa stanovišta zateva za energijom u rastućoj ljudskoj populaciji. Energetski izvori na Zemlji i mogućnosti njihovog korišćenja kao i efikasnosti konverzije energije. Određivanje položaja Sunca. Fotonaponski paneli, fizički principi rada, tehnologija i osobine. Solarni kolektori. Energetska skladišta. Energija vetra, senzori i merne metode. Procena energetskog potencijala. Karakteristike i upotreba vetrogeneratora. Distibuirani izvori energije.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Najvažniji problem savremenog društva je održivo snabdevanje energijom. Praktična nastava na predmetu obuhvata karakterizaciju solarnog panela, merenje brzine vetra i uvod u RETScreen softver.