EKOLOŠKI/OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Predavači
dr Miodrag Zlatanović
dr Peđa Mihailović
mr Ivan Popović
Status
izborni
Semestar
prolećni
Fond časova
3+0+2
Kontakt
pedja@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Analiza problema održivog razvoja civilizacije na ekološki prihvatljiv način u pogledu potrebe pouzdanog snabdevanja energijom rastuće ljudske populacije. Upoznavanje sa savremenim tehnološkim postupcima konverzije energije obnovljivih izvora i metodama merenja i određivanja energetskog potencijala, planiranja i odlučivanja. Eksperimentalni rad u laboratoriji i na terenu u oblasti konverzije energije obnovljivih izvora i određivanja energetskog potencijala.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Sticanje sposobnosti primene znanja iz oblasti konverzije energije uz kritički osvrt na ekonomski, ekološki i socijalni aspekt korišćenja obnovljivih i drugih izvora energije i uz razvijanje svesti o potrebi racionalnog korišćenja raspoloživih energetskih resursa.

Kratka prezentacija kursa: Zašto slušati ovaj kurs?