FIZIČKA ELEKTRONIKA ČVRSTOG TELA

Predavači
dr Jelena Radovanović
dr Nikola Vuković
Status
obavezan predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
radovanovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Kurs sadrži dve celine: 1) zonska teorija sa akcentom na poluprovodnike 2) transportni procesi sa akcentom na provodnost, Holov efekat i magnetootpornost; pored toga data je i detaljna analiza heterospojeva.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Predmet pruža mogućnost da se vidi direktna, ali i neophodna primena Kvantne mehanike na problem zonske strukture čvrstog tela. U okviru izlaganja o transportnim procesima, polazeći od mikroskopskih procesa rasejanja elektrona dolazi se do poznatih makroskopskih veličina kao što su provodnost i Holova konstanta.