DOZIMETRIJA I ZAŠTITA OD ZRAČENJA

Uvodni deo.

Zaštita od zračenja i javnost. Istorijat zaštite od zračenja. Evolucija granične doze. Izvori zračenja i doprinos ukupnoj dozi.

Značaj Rő dijagnostike.Spektar X-zračenja Rő cevi.

Nefiltrirani spektar. Filtracija i kvalitet X zračenja. Proizvodnja X zračenja. Interakcije niskoenergetskog x zračenja sa tkivom. Važnije interakcije. Opšte osobine. Komptonov efekat, foto efekat. Rajlijevo rasejanje. Osnovne jednačine. Zavisnost verovatnoće interakcije od E i Z. Dijagrami. Verovatnoće interakcija. Koeficijenti slabljenja, linearni, maseni, atomski, elektronski koeficijenti. Faktori nagomilavanja. Veza I, X, D, osnovne veličine i relacije, fluens, fluks, energetski fluks, spektar, intenzitet.

Rentgen dijagnostičke tehnike.

U, I, mAs, filtracija, režim rada, skopije i grafije. Primljene doze za razne dijagnostičke metode. Ozračenost u Rő dijagnostici. Sistem ograničenja doze. Optimizacija zaštite od zračenja. Uvodni deo. Princip opravdanosti primene. ALARA-optimizacija. Granice izlaganja pojedinaca. Računski primeri optimizacije. Optimizacija u Rő dijagnostici. Globalna optimizacija. Veliki broj parametara uticaja. Program kontrole i osiguranja kvaliteta. Regulativa zaštite od zračenja. Glavne svetske organizacije zaštite od zračenja. Infrastruktura zaštite od zračenja u Srbiji. Naš zakon i međunarodne preporuke i standardi. Basic Safety Standards. ICRP 60. Infrastruktura zaštite od zračenja u Srbiji. Radijacione veličine i jedinice.