KOMPATIBILNOST ELEKTRIČNIH PRAŽNJENJA

Predavači
dr Predrag Osmokrović
dr Jovan Cvetić
dr Vujisić Miloš
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
opredrag@verat.net
PREDMET KURSA:

Minijaturizacija elektronskih komponenti (sa perspektivom nanotehnologija) ima kao nepoželjnu posledicu nepouzdanost njihovog rada u uslovima izloženosti jonizujućem zračenju. Ovo je posebno aktuelizovano sve većom elektromagnetskom kontaminacijom urbanih sredina.

  • Upoznavanje sa izvorima jonizujućeg zračenja;
  • Interakcija jonizujućeg zračenja sa materijalom;
  • Efekti interakcije jonizujućeg zračenja sa elektrotehničkim komponentama i sklopovima;
  • Propisi o zaštiti elektrotehničkih komponenti i sklopova od jon. zračenja;
  • Metode zaštite elektrotehničkih komponenti i sklopova od jon. zračenja.
ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Pogledajte prezentaciju kursa Kompatibilnost Električnih pražnjenja [pps. approx. 7Mb]