LASERSKA TEHNIKA

Predavači
dr Peđa Mihailović
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
pedja@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

 

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?