LASERSKA TEHNIKA

Predavači
dr Peđa Mihailović
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
pedja@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Principi rada lasera. Bezbedno rukovanje laserom. Karakteristike lasera i laserskog zračenja. Tipovi lasera. Modelovanje lasera. Primenama lasera.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

LASER je jedan od najznačajnijih pronalazaka dvadesetog veka. Kao izvor svetlosti kakav u prirodi ne postoji našao je ogromnu primenu u nauci, industriji, telekomunikacijama, medicini, vojnoj tehnologiji. LASER stvara svetlost u svom najkoherentnijem obliku.