NUKLEARNA MEDICINSKA TEHNIKA

Predavači
dr Miloš Vujisić
dr Olivera Ciraj-Bjelac
Status
obavezan predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1,5 čas vežbi
0,5 časova laboratorijskih vežbi
Kontakt
vujsa@yahoo.com
PREDMET KURSA:

Primene zračenja u medicini i upoznavanje sa uređajima u dijagnostičkoj radiografiji, nuklearnoj medicini i radioterapiji.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Na ovom predmetu stiče se detaljno znanje o principima rada i tehničkim osobinama uređaja koji se koriste u medicinskoj radiografiji, nuklearnoj medicini i terapiji zračenjem.