OPTIČKE MREŽE

Predavači
dr Petar Matavulj
dr Marko Barjaktarović
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
matavulj@etf.bg.ac.rs


PREDMET KURSA:
  • Upoznavanje studenata sa modernom optičkom komutacijom signala.
  • Razumevanje funkcionisanja naprednih optoelektronskih naprava koje se koriste u optičkim mrežama.
  • Razjašnjenje nelinearnih optičkih pojava koje utiču na pravilno funkcionisanje optičkih mreža.
  • Objašnjenje načina za iskorišćenje potencijala optičkih mreža.
ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Prezentacija kursa Optičke mreže - [pps 1.9Mb]

monografija monografija monografija