OPTIČKE MREŽE

Nivo : osnovne studije
Status : izborni
Broj kredita : 6
Semestar : VIII
Fond časova : 3+2
 
Profesor : dr Petar Matavulj
Asistent : mr Marko Barjaktarović
 
Poželjno predznanje : Optoelektronika
Optičke telekomunikacije
Dalja nadogradnja : diplomski rad
DWDM optičke mreže (master studije)
 
Struktura ispita : Ocena - 50% je kolokvijum, 50% završni ispit (min 50%)
Kolokvijum i završni ispit su isti samo pokrivaju odgovarajuće polovine gradiva, a sastoje se od računskih zadataka i pitanja .
Domaći zadatak -fakultativan- do 10% ocene.
 
Literatura :
1. Milan Bjelica, Petar Matavulj, Dejan Gvozdić, "Zbirka zadataka iz optičkih telekomunikacija", Akademska misao, 2005.
2. Harry J. R. Dutton, "Understanding Optical Communications", IBM, 1998.
3. Mohammad Ilyas and Hussein Mouftah: "The Handbook of Optical Communication Networks", CRC Press, 2003.
4. Stamatios Kartalopoulos, "Introduction to DWDM Technology", IEEE Press, 2000
5. K. Sivalingam, S. Subramaniam, "Emerging Optical Network Technologies: Architectures, Protocols and Performance", Springer Science + Business Media Inc., Boston, 2005.