Optoelektronika i laserska tehnika (FOTONIKA)

Pronalaskom lasera prožimanje optike i elektronike dovodi do pojave nove oblasti nauke Optoelektronike. U ovoj oblasti sreću se zajedno elektroni i fotoni u međusobnim interakcijama i obavljaju funkcije koje su neostvarljive bez te interakcije. Optoelektronika i laserska tehnika su danas ušle u svakodnevni život preko CCD koji se koriste za zapis signala, laserskih štampača, laserskih mernih sistema i sistema za prepoznavanje oblika i zapisa, kao i laserskim sistemima za obradu materijala. Optička vlakna potiskuju klasične komunikacione kablove i postaju sve značajnija u primeni kao senzori za mnoge neelektrične veličine. Na ovom smeru stiču se znanja iz oblasti Fizičke elektronike gasova i čvrstog stanja i Kvantne elektronike kao teorijska osnova struke. Predmeti Elektrooptika i Optoelektronske naprave uvode studente u struku i upoznaju ih sa konkretnim pojavama i procesima koji se koriste u funkcionisanju elemenata optoelektronskih uređaja. Sa ovim uređajima i sistemima studenti se upoznaju kroz predmet Optoelektronski i laserski sistemi. Dublje upoznavanje sa ovim disciplinama i njenim primenama može da se ostvari kroz izborne predmete i na smerovima iz optoelektronike i fizičke elektronike čvrstog stanja i plazme na poslediplomskim studijama