OPTIČKE MREŽE SA MULTIPLEKSIRANJEM

PO TALASNIM DUŽINAMA (D)WDM

Predavači
dr Petar Matavulj
Status
master - izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
Kontakt
matavulj@etf.bg.ac.rs


PREDMET KURSA:

Upoznavanje studenata sa WDM tehonologijom. Objašnjenje funkcionisanja modernih optoelektronskih naprava koje se koriste u DWDM mrežama. Upoznavanje studenata sa mernim tehnikama i opremom koja se koristi u DWDM mrežama. Implementacija DWDM mreža.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Očekuje se da student upozna modernu tehnologiju, stekne saznanja o funkcionisanju, konstrukciji i održavanju WDM mreža, i da ovlada mernim metodama i instrumentacijom koja se koristi za održavanje i otklanjanje kvarova, u DWDM mrežama.

Kratka prezentacija monografije "The Emerging WDM EPON" [pdf 750 KB]

monografija monografija monografija