BIOFIZIČKE METODE U NANOMEDICINI

Biomaterijali: sinteze biomaterijala, osnovna svojstva biomaterijala, biokompatibilnost, nanostrukturni biomaterijali, interakcija non bio-bio.

Osnove nanomedicine: koncept nanomedicine, regenerativna nanomedicina, nanomedcinski tretman bolesti, markeri u nanomedicini, dijagnostički instrumenti i postupci.