BIOFIZIČKE METODE U NANOMEDICINI

Nivo : doktorske studije
Status : izborni
Broj kredita : 9
Semestar : I ili III
Fond časova :  
 
Profesor : dr Dejan Raković
dr Zoran Marković
Asistent :
 
Poželjno predznanje :
Dalja nadogradnja :
 
Struktura ispita : Seminarski rad (30%), plus 70 pitanja sa ponuđenim odgovorima (1% svaki). Za polaganje ispita potrebno je steći 50% poena.
 
Literatura :
Physics in Medicine and Biology (Paul Davidovits) ISBN:0-12-204840-7, HARTCOURT/ACADEMIC PRESS, MASSACHUSETTS, USA