BIOMATERIJALI

Predavači
dr Miloš Vujisić
Dimitrije Popović
Status
obavezan predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja nedeljno, 2 časa računskih vežbi nedeljno
Kontakt
vujsa@yahoo.com
Tim predmeta na Teams-u
PREDMET KURSA:

Predmet upoznaje studente sa inženjeringom opštih i specijalnih svojstava biomaterijala (metala, polimera, keramika, kompozita), njihovom eksploatacionom stabilnošću, reakcijom organizma na biomaterijale, i sa izborom biomaterijala i konstruisanjem. Tokom kursa studenti ce imati prilike da se kroz seminare upoznaju i sa nekim savremenim eksperimentalnim istraživanjima biomaterijala u drugim centrima u Srbiji.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Biomaterijali je predmet koji upoznaje studente sa osnovnim biomedicinskim, strukturnim, mehaničkim, fizičkim i hemijskim karakteristikama, metodama karakterizacije i primenama biomaterijala u medicini i stomatologiji.

Prezentacija predmeta Biomaterijali.