BIOMATERIJALI

Nivo : osnovne studije
Status : izborni
Broj kredita : 5
Semestar : VII
Fond časova : 30 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 30 časova seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama, predrok pri kraju semestra.
Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
 
Profesor : dr Miloš Vujisić
Asistent : Dimitrije Popović
 
Poželjno predznanje : Fizika 1
Fizika 2
Principi biomedicinskog inženjerstva
Osnovi biofizike
Materijali u elektrotehnici
Biomehanika
Dalja nadogradnja : Neuralne proteze
Modeliranje biofizičkih sistema
 
Struktura ispita :

Pitalice + pitanja/zadaci

 
Literatura :
1. Grupa autora, Biomaterijali, D.Raković, D.Uskoković, ured., Institut tehničkih nauka SANU & Društvo za istraživanje materijala, Beograd, 2010.
2. B.D.Ratner, A.S.Hoffman, F.J.Schoen, J.E.Lemons, ets.: Biomaterials Science, Elsevier, 2004.
3. CD sa Ppt-prezentacijama i dopunskom literaturom