FIBEROPTIČKI SENZORI

Predavači
dr Peđa Mihailović
Status
izborni kurs
Semestar
jesenji
Fond časova
45 časova nastave
30 časova konsultacija, laboratorijskih vežbi i izrada seminarskog rada
Kontakt
pedja@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Optička vlakna i optičke komponente integrisane u optička vlakna. Pregled savremenih fiberoptičkih senzora. Upoznavanje sa mernim metodama i principima merenja koji se koriste kod ovih senzora. Interferometrijske i polarimetrijske metode merenja. Projektovanje i primena fiberoptičkih senzora u industriji.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Prezentacija kursa - Fiberoptički senzori [pps, approx. 1Mb]