LABORATORIJSKE VEŽBE IZ FIZIKE

Uvod:

Uvodna predavanja biće održana tokom 2. i 3. nedelje semestra. Na uvodnom predavanju studenti će biti upoznati sa nastavnim programom, strukturom ispita, sa dinamikom rada i odbranom vežbi. Pored toga, biće obrađene sledeće teme:

 • Statistička obrada mernih podataka,
 • Izražavanje merne nesigurnosti,
 • Aproksimacija eksperimentalnih rezultata metodom najmanjeg zbira kvadrata odstupanja,
 • Osnovne jedinice SI sistema,
 • Pravila i uputstva za iskazivanje numeričkih vrednosti rezultata merenja,
 • Mehanička merila dužine, Merila mase - vage,
 • Osnovni principi merenja pritiska,
 • Osnovi termometrije.

Laboratorijske vežbe:

I ciklus

 1. Merenje gustine tečnih i čvrstih tela,
 2. Merenje modula elastičnosti žice (Jungov modul), merenje modula torzije (smicanja) žice, merenje momenta inercije tela pomoću torzionog klatna,
 3. Merenje ubrzanja Zemljine teže pomoću klatna

II ciklus

 1. Merenje odnosa specifičnih toplota cp/cv za vazduh metoda Klemen - Dezormea i merenje brzine zvuka pomoću Kuntove cevi
 2. Merenje specifične toplote čvrstih tela
 3. Merenje toplote isparavanja vode i određivanje zavisnosti tačke ključnja vode od pritiska

Napomena:

Merenje brzine zvuka pomoću Kuntove cevi i Određivanje zavisnosti tačke ključanja vode od pritiska izvode se demonstraciono, ali se brane kao i sve ostale vežbe.

Termini održavanja vežbi:

Uvodna predavanja održavaju se u drugoj i trećoj nedelji semestra. Za prvi ciklus od tri vežbe predviđene su nedelje 4., 5. i 6. nedelja semestra. Nedelja 7 odvojena je za nadokandu i odbranu vežbi iz prvog ciklusa. Drugi ciklus od tri vežbe odgovara nedeljama 8, 9 i 10. Nedelja 11 odvojena je za nadoknadu i odbranu vežbi iz drugog ciklusa. Preostale nedelje semestra služe za odbranu vežbi. Raspored studenata po grupama dat je na stranici informacija.