LABORATORIJSKE VEŽBE IZ FIZIKE

Nivo : osnovne studije
Status : obavezan
Broj kredita : 2
Semestar : I
Fond časova : 0+0+2
 
Profesor : dr Koviljka Stanković
Asistent : dr Miloš Vujisić
dr Vladimir Arsoski
dr Jovana Gojanović
dr Jasna Crnjanski
dr Marko Barjaktarović
M.Sc Marko Krstić
M.Sc Nemanja Čukarić
M.Sc Angelina Totović
 
Poželjno predznanje : srednjoškolska fizika, osnove diferencijalnog i integralnog računa
Dalja nadogradnja : Praktikum iz Fizike 2
 
Struktura ispita : struktura ispita
 
Literatura :
K. Stanković, D. Stanković, P. Osmokrović: Laboratorijske vežbe iz fizike, Zavod za fiziku tehničkih fakuteta Univerziteta u Beogradu, 2014.