FIZIČKO-TEHNIČKA MERENJA

Prilikom rada u laboratoriji za Fizičko Tehnička merenja (Đušina ulica, Rudarsko-Geološki fakultet, drugi sprat) potrebno je pridražavati se sledećih pravila.

Pitanja za odbranu laboratorijskih vežbi - download [760 KB]

Da bi ste videli određene materijale potrebno je da se ulogujete.
Za username i password obratite se predmetnom asistentu.