FIZIČKO-TEHNIČKA MERENJA

Nivo : osnovne studije
Status : obavezan
Broj kredita : 6
Semestar : V
Fond časova : 3+0+2
 
Profesor : dr Barjaktarović Marko
Asistent : dr Barjaktarović Marko
 
Poželjno predznanje : Fizika 1
Fizika 2
Dalja nadogradnja : Senzori i pretvarači
Fiberoptički senzori
Metrologija i merni racunarski sistemi
 
Struktura ispita : Detaljno obaveštenje o pravilima polaganja i formi ispita - oktobar 2022. godine.
 
Literatura :
Dr Dragan Stanković: Fizičko tehnička merenja, Univerzitet u Beogradu, 1997.
Dr Dragan Stanković, Aleksandra Đurišić: Fizičko tehnička merenja - Laboratorijski praktikum, Nauka, Beograd, 1996
Jacob Fraden, Handbook 0f Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, 3rd, Springer-Verlag, 2004.
Bela G. Liptak, Instrument Engineers' Handbook, Volume 1, 4th Ed: Process Measurement and Analysis, CRC Press,2003.