OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE 2

02.10.2022. 10:40

Obaveštenje

Uvodni čas i dogovor sa studentima o načinu izvođenja nastave u toku jesenjeg semestra 2022/23 biće održan u četvrtak 6.10.2022 sa početkom u 12h u sali P13 u laboratorijskom paviljonu Rašović. Za potrebe komunikacije i informisanja studenata formiran je tim na Microsoft Teams platformi kome se može pristupiti korišćenjem linka.

Sve relevantne informacije će u buduće biti dostupne preko MS Teams platforme.


04.10.2020. 14:40

Obaveštenje

Uvodni čas i dogovor sa studentima o načinu izvođenja nastave u toku jesenjeg semestra 2020/21 biće održan korišćenjem platforme MS Teams na kojoj je oformljen tim "Optičke telekomunikacije 2". Timu se može pristupiti korišćenjem linka.

Uvodni čas će biti održan sa početkom u 11h u četvrtak 08.10.2020 godine.