OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE 2

 1. Teorija planarnih talasovoda
 2. Teorija direkcionih sprežnjaka i sprežnjaka na bazi rešetke
 3. Modulatori:Mach-Zehndr i elektroabsorpcioni
 4. Optičke bragovske rešetke
 5. DFB laseri, podešavajući laseri i filtri
 6. Osnovni nelinarni efekti u pojačavačima i vlaknima (samofazna i unakrsno-fazna modulacija i parametarski procesi)
 7. Sve-optička regenracija signala
 8. Konvertori talasnih dužina
 9. Koherentni komunikacioni sistemi (homodinski i heterodinski sistemi)
 10. ASP, PSK i FSK modulacija
 11. Sinhrona i asinhrona ASK, PSK i FSK demodulacija
 12. Napredni modulacioni formati