OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE 2

 1. Teorija direkcionih sprežnjaka i sprežnjaka na bazi rešetke
 2. Modulatori:Mach-Zehndr i elektroabsorpcioni
 3. Optičke bragovske rešetke
 4. DFB laseri, podešavajući laseri i filtri
 5. Osnovni nelinarni efekti u pojačavačima i vlaknima (samofazna i unakrsno-fazna modulacija i parametarski procesi)
 6. Sve-optička regenracija signala
 7. Konvertori talasnih dužina
 8. Koherentni komunikacioni sistemi (homodinski i heterodinski sistemi)
 9. ASP, PSK i FSK modulacija
 10. Sinhrona i asinhrona ASK, PSK i FSK demodulacija
 11. Napredni modulacioni formati