OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE 2

Nivo : osnovne studije, master studije (ukoliko kurs nije slušan na osnovnim studijama)
Status : izborni
Broj kredita : 6
Semestar : jesenji
Fond časova : 3+2
 
Profesor : dr Dejan Gvozdić
dr Jasna Crnjanski
Asistent : dr Jasna Crnjanski
MSc Mladen Banović
 
Poželjno predznanje : Optičke telekomunikacije
Dalja nadogradnja : Optičke mreže,Projektovanje aktivnih fotonskih integrisanih kola, Projektovanje i karakterizacija pasivnih fotonskih integrisanih kola diplomski, odnosno master rad
 
Struktura ispita : Predispitne obaveze u formi testova i domaćih zadataka nose 70 poena. Ispit u formi seminarskog, projektnog ili naučnog rada sa usmenom odbranom nosi 30 poena.
 
Literatura :
1. S.L. Chuang "Physics of Optoelectronic Devices", Wiley, 1995.
2. Godvin Agrawal, "Fiber-Optics Communication Systems", John-Wiley & Sons, Inc., 1997.
3. Ivan Kaminow, "Optical Fiber Telecommunications III-A,B, IV-A,B, V-A,B", Academic Press, 1997.