FIZIKA 1 - specijalna grupa

Vodič kroz izborne predmete Vodič kroz izborne predmete

21.05.2018. 13:10

Obaveštenje

Studenti koji su se prijavili za polaganje ispita iz Fizike 1 kroz specijalnu grupu u narednim ispitnim rokovima, školske 2017/18 godine, imaju na raspolaganju jednu od dve mogućnosti:

  1. Ukoliko su zadovoljni ukupnim poenima ostvarenim na predispitnim obavezama, mogu polagati isključivo treći deo gradiva (oscilacije i talasi) u iznosu od maksimalno 30 poena i trajanju 120 minuta. Ocena se u tom slučaju formira sabiranjem poena ostvarenim na predispitnim obavezama i poena ostvarenih na trećem delu gradiva u okviru datog ispitnog roka.
  2. Ukoliko nisu zadovoljni ukupnim poenima ostvarenim na predispitnim obavazema, mogu polagati integralni ispit koji pokriva kompletno gradivo iz Fizike 1, nosi maksimalno 100 poena i traje 180 minuta.

Svi studenti koji nameravaju da polažu ispit iz Fizike 1 kroz specijalnu grupu, bez obzira na to za koju se od ponuđenih mogućnosti odluče, potrebno je da prijave ispit preko studentskih servisa u predviđenom roku. Pored toga, potrebno je najkasnije sedam dana pre termina održavanja ispita da emailom na jasna.crnjanski@etf.rs prijave za koju od ponuđenih mogućnosti polaganja se opredeljuju. Ispit će se održavati u terminu koji definiše studentska služba.


16.02.2018. 13:25

Uvid u radove

Uvid u radove i upis ocena u februarskom ispitnom roku biće održan u ponedeljak 19.02.2018. godine u 14h u sobi 86.


14.02.2018. 01:50

Rezultati

Rezultati trećeg kolokvijuma - februar 2018.


14.02.2018. 01:50

Rezultati

Rezultati nadoknade drugog kolokvijuma - februar 2018.


09.02.2018. 23:30

Konsultacije

Konsultacije pred ispit biće održane u ponedeljak 12. januara u terminu od 11.30 časova u sobi 86, zgrada fakulteta.


05.02.2018. 16:00

Organizacija ispita i nadoknade kolokvijuma u februarskom ispitnom roku.

Ispitni deo (K3) biće održan 13. februara u terminu od 12.15 časova u sali 310.

Nadoknada K2 biće održana 13. februara u terminu od 15.00 časova u sali 310.

Nadoknada K1 biće održana 14. februara u terminu od 11:30 časova u sali 55.


28.01.2018. 14:20

Uvid u radove i upis ocena

Uvid u radove (za sve ispitne delove održane u januarskom roku) i upis ocena biće održani u ponedeljak 29.01. od 10.15 časova u sobi 86.


27.01.2018. 22:55

Rezultati

Rezultati ispita - januar 2018.

Studenti koji nisu zadovoljni sa ocenom i nameravaju da u februaru ponovo izađu na ispit i/ili popravni kolokvijum potrebno je da se do ponedeljka, 29.01.2018 u 12h jave emailom, na jasna.crnjanski@etf.rs i navedu da ne žele da im u januarskom ispitnom roku bude uneta ocena. U naslovu poruke (subject) potrebno je napisati "specijalna grupa".

Studenti koji nameravaju da u februarskom roku polažu bilo ispit bilo popravne kolokvijume potrebno je da prijave ispit, preko studentskih servisa. Takodje, studenti koji nameravaju da rade popravni prvi ili drugi kolokvijum u februarskom roku potrebno je da se do četvrtka, 01.02.2018. godine prijave emailom na jasna.crnjanski@etf.rs i navedu koji kolokvijum žele da rade ponovo. U naslovu poruke (subject) potrebno je napisati "specijalna grupa".


24.01.2018. 23:40

Rezultati

Rezultati nadoknade prvog kolokvijuma - januar 2018.


23.01.2018. 16:50

Rezultati

Rezultati nadoknade drugog kolokvijuma - januar 2018.


23.01.2018. 16:45

Odsek za fizičku elektroniku

Kroz aplikaciju Nobelovi drugari bivši studenti Odseka za fizičku elektroniku pokušali su da predstave neke od mogućnosti koje se otvaraju nakon studiranja ovog Odseka. Za pristup aplikaciji preporučeno je korišćenje Internet Explorer-a ili Microsoft Edge internet pregledača.


21.01.2017. 01:30

Konsultacije

Konsultacije pred ispit biće održane u ponedeljak 22. januara u terminu od 12 časova u sobi 9, paviljon Rašović.


17.01.2017. 23:50

Obaveštenje

Za svaki od ispitnih delova (K1, K2, K3) potrebna je posebna vežbanka.


15.01.2017. 16:00

Organizacija ispita i nadoknade kolokvijuma

Nadoknada K2 u januarskom ispitnom roku biće održana 23. januara u terminu od 11.30 časova u sali 310. Ispitni deo (K3) biće održan 23. januara u terminu od 13.45 časova u salama 312 i 313. Nadoknada K1 u januarskom ispitnom roku biće održana 23. januara u terminu od 16 časova u sali 310.


15.01.2017. 16:00

Konsultacije

Konsultacije pred ispit biće održane u sredu 17. januara u terminu od 14.30 časova u sobi 9, paviljon Rašović.


30.12.2017. 19:00

Organizacija ispita i nadoknade kolokvijuma

U januarskom i februarskom ispitnom roku biće organizovane nadoknade predispitnih obaveza (K1 i K2) i ispit u formi trećeg kolokvijuma (K3).

Gradivo za K3 pokriva gradivo oscilacija i talasa (poslednje četiri nastavne nedelje).

Za svaki od kolokvijuma (K1, K2, K3) predviđen je vremenski okvir od 120 minuta. Vremenski okviri se neće preklapati, pa se studenti mogu opredeliti da polažu bilo koju kombinaciju kolokvijuma (samo jedan od kolokvijuma, bilo koja dva kolokvijuma ili čak sva tri kolokvijuma u istom danu). Između kolokvijuma biće 5 minuta pauze. Redosled kolokvijuma će biti naknadno objavljen u zavisnosti od broja prijava za ponovno polaganje K1 i K2.

Ponovnim polaganjem K1 i/ili K2 brišu se poeni ostvareni polaganjem K1 i/ili K2 u toku semestra i poeni ostvareni u januarskom roku (bez obzira na to da li je ostvareni rezultat bolji ili lošiji od prethodno osvojenih poena) koriste se za formiranje ocene u narednim ispitnim rokovima. Poeni ostvareni na K3 u januarskom ispitnom roku mogu se iskoristiti u februarskom ispitnom roku.

Maksimalan broj poena koji se može ostvariti polaganjem K1 u januarskom i februarskom ispitnom roku je 30. Maksimalan broj poena koji se može ostvariti polaganjem K2 u januarskom i februarskom ispitnom roku je 40. Maksimalan broj poena koji se može ostvariti polaganjem K3 u januarskom i februarskom ispitnom roku je 30.

Studenti koji žele da rade nadoknadu K1 i/ili K2 potrebno je da se u skladu sa prethodnim obaveštenjem prijave, najkasnije do 07.01.2018. god.


29.12.2017. 08:15

Prijava nadoknade kolokvijuma u januarskom ispitnom roku

Studenti koji u terminu januarskog ispitnog roka žele da rade nadoknadu prvog i/ili drugog kolokvijuma, potrebno je da pošalju email na jasna.crnjanski@etf.rs koji će u naslovu imati "specijalna grupa" a u telu poruke informaciju o tome koji se kolokvijum ponavlja. Nadoknade prvog i drugog kolokvijuma biće moguće u januarkom i februarskom ispitnom roku.

Termin održavanja ispita biće od 11:30h što je drugačije u odnosu na raspored istaknut na studentskim servisima! Raspored studenata po salama biće istaknut naknadno.


27.12.2017. 22:00

Predispitne obaveze

Predispitne obaveze za školsku 2017/18. godinu.


26.12.2017. 11:15

Rezultati

Rezultati drugog kolokvijuma - decembar 2017.


21.12.2017. 23:00

Drugi kolokvijum

Drugi kolokvijum će biti održan u subotu 23.12.2017. godine od 10h u amfiteatru 56.


28.11.2017. 23:45

Drugi kolokvijum

Drugi kolokvijum će biti održan u subotu 23.12.2017. godine od 10h. Raspored studenata po salama će biti objavljen naknadno. Gradivo koje je potrebno spremati za kolokvijum odnosi se na dinamiku materijalne tačke, dinamiku sistema i dinamiku krutog tela (od pete zaključno sa desetom nastavnom nedeljom).


8.11.2017. 16:20

Uvid u radove

Uvid u radove sa prvog kolokvijuma biće moguć danas, 8.11.2017 godine od 12 do 12:30h u sobi 86 i od 15:15 do 16h, takođe u sobi 86. Za dodatne termine koji mogu biti organizovani isključivo u narednih sedam dana, potrebno je javiti se emailom na jasna.crnjanski@etf.rs.


6.11.2017. 12:00

Konsultacije

Danas, 6.11.2017, konsultacije neće biti održane u redovnom terminu.


5.11.2017. 02:10

Rezultati

Rezultati prvog kolokvijuma - novembar 2017.


21.10.2017. 10:30

Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum će biti održan u nedelju 29.10.2017. godine u 15h. Studenti sa indeksom do broja 2017/0122 raspoređeni su da kolokvijum rade u sali 310, dok preostali studenti rade u sali 312. Na kolokvijum je potrebno poneti fakultetsku vežbanku, koja se može kupiti u skriptarnici Fakulteta (popuniti ime, prezime, naziv predmeta: Fizika 1 - specijalna grupa i datum), indeks i neprogramibilni kalkulator.


13.10.2017. 12:30

Rezultati ulaznog testa

Rezultati ulaznog testa za 2017. godinu.


11.10.2017. 17:45

Promena sale za održavanje predavanja

Predavanja će se održavati u terminu utorkom od 14 do 17h u sali 311.


07.10.2017. 10:40

Ulazni test

Ulazni test će biti održan u utorak 10. oktobra 2017. godine od 13 do 14h. Studenti sa brojem indeksa manjim od 2017/0126 (pod tim se podrazumevaju i starije godine upisa) rasporedjeni su da ulazni test rade u sali 57. Studenti sa brojem indeksa vecim od 2017/0125 test rade u sali 311. Potrebno je poneti pribor za pisanje, neprogramibilni kalkulator i indeks ili ličnu kartu.

Test ce sadržati pitanja/zadatke koji se odnose isključivo na onaj deo gradiva koji je u toku prve dve nastavne nedelje obrađen u terminima predavanja i računskih vežbi za specijalnu grupu.


18.09.2017. 17:00

Organizacija kursa

Organizacija kursa i pravila polaganja ispita istaknuta su na stranici Pregled kursa.


17.09.2017. 14:00

Specijalna grupa

Od školske 2017/18 godine studenti mogu pratiti kurs iz Fizike 1 kroz tzv. "Specijalnu grupu". Program specijalne grupe je u odnosu na standardne grupe proširen, a dublje razumevanje materije se postiže kroz rešavanje kompleksnijih problema. Specijalna grupa je osmišljena tako da kroz interaktivnu nastavu, sa više predispitnih obaveza, pomogne studentima da elegantno i efikasno savladaju ovaj napredni kurs. Informacija o praćenju i polaganju Fizike 1 kroz specijalnu grupu biće evidentirana u Dodatku diplomi.

Izbor specijalne grupe moguć je preko studentskih servisa (https://student.etf.bg.ac.rs/) u opciji "Spiskovi" u toku prve dve nastavne nedelje. Predavanja iz specijalne grupe (grupa P4) biće održavana utorkom od 14 do 17h u sali 59, a računske vežbe (grupa V7) sredom od 16 do 18h u sali 312.

Minimalan broj prijavljenih studenata za održavanje specijalne grupe je 30.