FIZIKA 1 - specijalna grupa

28.11.2017. 23:45

Drugi kolokvijum

Drugi kolokvijum će biti održan u subotu 23.12.2017. godine od 10h. Raspored studenata po salama će biti objavljen naknadno. Gradivo koje je potrebno spremati za kolokvijum odnosi se na dinamiku materijalne tačke, dinamiku sistema i dinamiku krutog tela (od pete zaključno sa desetom nastavnom nedeljom).


8.11.2017. 16:20

Uvid u radove

Uvid u radove sa prvog kolokvijuma biće moguć danas, 8.11.2017 godine od 12 do 12:30h u sobi 86 i od 15:15 do 16h, takođe u sobi 86. Za dodatne termine koji mogu biti organizovani isključivo u narednih sedam dana, potrebno je javiti se emailom na jasna.crnjanski@etf.rs.


6.11.2017. 12:00

Konsultacije

Danas, 6.11.2017, konsultacije neće biti održane u redovnom terminu.


5.11.2017. 02:10

Rezultati

Rezultati prvog kolokvijuma - novembar 2017.


21.10.2017. 10:30

Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum će biti održan u nedelju 29.10.2017. godine u 15h. Studenti sa indeksom do broja 2017/0122 raspoređeni su da kolokvijum rade u sali 310, dok preostali studenti rade u sali 312. Na kolokvijum je potrebno poneti fakultetsku vežbanku, koja se može kupiti u skriptarnici Fakulteta (popuniti ime, prezime, naziv predmeta: Fizika 1 - specijalna grupa i datum), indeks i neprogramibilni kalkulator.


13.10.2017. 12:30

Rezultati ulaznog testa

Rezultati ulaznog testa za 2017. godinu.


11.10.2017. 17:45

Promena sale za održavanje predavanja

Predavanja će se održavati u terminu utorkom od 14 do 17h u sali 311.


07.10.2017. 10:40

Ulazni test

Ulazni test će biti održan u utorak 10. oktobra 2017. godine od 13 do 14h. Studenti sa brojem indeksa manjim od 2017/0126 (pod tim se podrazumevaju i starije godine upisa) rasporedjeni su da ulazni test rade u sali 57. Studenti sa brojem indeksa vecim od 2017/0125 test rade u sali 311. Potrebno je poneti pribor za pisanje, neprogramibilni kalkulator i indeks ili ličnu kartu.

Test ce sadržati pitanja/zadatke koji se odnose isključivo na onaj deo gradiva koji je u toku prve dve nastavne nedelje obrađen u terminima predavanja i računskih vežbi za specijalnu grupu.


18.09.2017. 17:00

Organizacija kursa

Organizacija kursa i pravila polaganja ispita istaknuta su na stranici Pregled kursa.


17.09.2017. 14:00

Specijalna grupa

Od školske 2017/18 godine studenti mogu pratiti kurs iz Fizike 1 kroz tzv. "Specijalnu grupu". Program specijalne grupe je u odnosu na standardne grupe proširen, a dublje razumevanje materije se postiže kroz rešavanje kompleksnijih problema. Specijalna grupa je osmišljena tako da kroz interaktivnu nastavu, sa više predispitnih obaveza, pomogne studentima da elegantno i efikasno savladaju ovaj napredni kurs. Informacija o praćenju i polaganju Fizike 1 kroz specijalnu grupu biće evidentirana u Dodatku diplomi.

Izbor specijalne grupe moguć je preko studentskih servisa (https://student.etf.bg.ac.rs/) u opciji "Spiskovi" u toku prve dve nastavne nedelje. Predavanja iz specijalne grupe (grupa P4) biće održavana utorkom od 14 do 17h u sali 59, a računske vežbe (grupa V7) sredom od 16 do 18h u sali 312.

Minimalan broj prijavljenih studenata za održavanje specijalne grupe je 30.