FIZIKA 1 - specijalna grupa

Nivo : osnovne studije
Status : obavezan
Broj kredita : 5
Semestar : I
Fond časova : 3+2
 
Profesor : dr Jasna Crnjanski
dr Marko Krstić
Asistent : dr Jasna Crnjanski
dr Marko Krstić
 
Poželjno predznanje : srednješkolska fizika, osnove diferencijalnog i integralnog računa
Dalja nadogradnja : Fizika 2
Praktikum iz Fizike 2
 
Struktura ispita : Organizacija kursa i pravila polaganja ispita (školska 2017/18 godina)
 
Literatura :
1. P.Marinković: Fizika I skripta, autorsko izdanje, Beograd 2012.
2. K.Nikolić, P.Marinković, J.Cvetić: Fizika zbirka rešenih zadataka, DN Centar, Beograd 2001.