Čukarić Nemanja

docent

Soba: 100
Telefon: 011/3218-315 i 011/3370-088
E-mail: nemanja.cukaric@etf.bg.ac.rs
Web: -
Obrazovanje: Elektrotehnički fakutet, Beograd, diplomirao 2008. godine, stekao zvanje diplomirani inženjer - master 2009. godine
Interesovanja: fizika nanostruktura, poluprovodnička spintronika, podtalasna optika
Kursevi: Fizika 1(I semestar, svi odseci)
Laboratorijske vežbe iz Fizike
Nanotehnologije i nanokomponente
Mikroelektromehanički sistemi
Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava
Termini za konsultacije: Fizika 1: petak 13-14 časova

Kratka biografija:

Projekti:

Nagrade i priznanja:

Van fakultetska angažovanja:

Saradnja sa inostranim institucijama:

Izbor iz publikacija: