NUKLEARNA TEHNIKA

Nivo : osnovne studije
Status : izborni
Broj kredita : 6
Semestar : VII
Fond časova : 3+1+1
 
Profesor : dr Predrag Marinković
Asistent :  
 
Poželjno predznanje : Fizika I
Fizika II
Matematika 1 od 4
Nuklearna fizika
Dalja nadogradnja :  
 
Struktura ispita : Ispit se polaže iz jednog dela i ocena sa tog ispita ulazi u konačni skor sa težinom od 50%.
Tokom nastave se rade obavezna dva projektna zadatka koji se boduju i ulaze u konačnu ocenu u iznosu od 50%.
 
Literatura :
1. Dragoslav Popović: Osnovi nuklearne tehnike, Naučna knjiga
2. Dragoslav Popović: Nuklearna energetika, Naučna knjiga
3. Introduction to Nuclear Engineering (3rd Edition) by John R. Lamarsh, Anthony J. Baratta