Totović Angelina

asistent

Soba: soba 9 paviljon 1 (laboratorijski blok)
Telefon: 011/3218-444
E-mail: angie1006@etf.bg.ac.rs
Web: -
Obrazovanje: Elektrotehnički fakutet, Beograd, diplomirala 2011. godine, stekla zvanje diplomirani inženjer - master 2013. godine
Interesovanja: optičke komunikacije, modelovanje optoelektronskih komponenata, poluprovodnički optički pojačavači
Kursevi: Fizika 1 Laboratorijske vežbe iz Fizike 1 Fizika 2
Osnovi fizičke elektronike
Praktikum iz Fizike 2
Optoelektronika
Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava
Termini za konsultacije: Fizika 1: pre časova, sreda 18-19h, soba 9, uz obaveznu najavu mejlom
Osnovi fizičke elektronike: posle časova, četvrtak od 16h, soba 9
Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava: dogovor putem mejla

Kratka biografija:

Angelina Totović je rođena 10. juna 1988. godine u Kragujevcu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Elektrotehnički fakultet u Beogradu upisuje 2007. godine, a 2011. godine diplomira na smeru za Nanoelektroniku, optoelektroniku i lasersku tehniku odseka za Fizičku elektroniku. Nakon diplomiranja upisuje master studije na istom odseku i 2013. godine stiče zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva - master. Marta 2012. godine izabrana je u zvanje saradnik u nastavi, a februara 2014. godine u zvanje asistent za oblast Fizička elektronika, na Katedri za Mikroelektroniku i tehničku fiziku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Projekti:

"Fotonske komponente i sistemi", Ministarstvo nauke, 01.01.2010

Nagrade i priznanja:

  • Dobitnik stipendije "Budi Vip student", generacija 2010/2011
  • Dobitnik druge nagrade za najbolji diplomski rad u organizaciji ETF BAFA 2011

Van fakultetska angažovanja:

Saradnja sa inostranim institucijama:

Izbor iz publikacija:

RADOVI ŠTAMPANI U ZBORNICIMA DOMAĆIH KONFERENCIJA:

  1. A.R. Totović, J.V. Crnjanski, M.M. Krstić and D.M. Gvozdić, "Application of multi-quantum well RSOA in remodulation of 100 Gb/s downstream RZ signal for 10 Gb/s upstream transmission,", 19. konferencija TELFOR, zbornik radova (840-843), Beograd, novembar 2011.

RADOVI PUBLIKOVANI U MEĐUNARODIM ČASOPISIMA SA IMPACT FAKTOROM:

  1. A. Totović, J. Crnjanski, M. Krstić and D. Gvozdić "An Efficient Semi-Analytical Method for Modeling of Traveling-Wave and Reflective SOAs,," IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, Vol. 32., pp. 2106-2112 (2014)
  2. M. Krstić, J. Crnjanski, A. Totović and D. Gvozdić "Comparison of switching times in optically bistable injection-locked semiconductor lasers", Physica Scripta, Vol. T162., pp. 014036 (2014)
  3. A. Totović, J. Crnjanski, M. Krstić, M. Mašanović and D. Gvozdić "An analytical solution for stationary distribution of photon density in traveling-wave and reflective SOAs,," Physica Scripta, Vol. T162., pp. 014013 (2014)
  4. A. Totović, J. Crnjanski, M. Krstić, M. Mašanović and D. Gvozdić "A Self-Consistent Numerical Method for Calculation of Stady-State Characteristic of Travelling-Wave and Relfective SOAs," IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 19., pp. 3000411 (2013)
  5. A. Totović, J. Crnjanski, M. Krstić and D. Gvozdić "Modeling of Carrier Dynamics in Multi-Quantum Well Semiconducor Optical Amplifiers," Physica Scripta, Vol. T149., pp. 014032 (2012)