DOZIMETRIJA I ZAŠTITA OD ZRAČENJA

Nivo : osnovne studije
Status : obavezan
Broj kredita : 6
Semestar : VII
Fond časova : 3+1+1
 
Profesor : dr Predrag Osmokrović
Asistent : dr Miloš Vujisić
 
Poželjno predznanje : Fizika I
Fizika II
Matematika (posebno poglavlja: diferencijalne jednačine, specijalne Funkcije, jednačine matematičke fizike)
Kvantna mehanika
Nuklearna fizika
Dalja nadogradnja : Nuklearna tehnika
Nuklerna medicinska tehnika
 
Struktura ispita : Ispit se sastoji od zadataka i teorijskih pitanja.
 
Literatura :
1. G. F. Knoll, "Radiation Detection and Measurement", John Wiley & Sons, Inc., Third edition, 1999