Modul biomedicinski i ekološki inženjering

Bira se ukupno 5 predmeta u dogovoru sa mentorom master rada.

Sugerisan je izbor 2 predmeta sa liste 1.1 do 1.5 i dodatna 3 sa liste nepoloženih predmeta 1.6 do 1.13 sa redovnih studija, ili 2 predmeta sa liste 2.1 do 2.5 i 3 dodatna sa liste nepoloženih predmeta 2.6 do 2.11 sa redovnih studija - uz mogućnost izbora i 2 kompatibilna predmeta sa drugih grupa.

Predmeti na MASTER studijama
predmet
predavač
program
1.1

Neuralno inženjerstvo

Milica Janković

 

1.2.

Modeliranje sistema i procesa u organizmu

Milica Janković
1.3.

Metrologija i merni računarski sistemi

Dragan Stanković

 

1.4.

Medicinska informatika i telemedicina

Marko Barjaktarović, Ana Gavrovska

1.5.
Fizika medicinskog slikanja
2.1.

Miodrag Zlatanović
Peđa Mihailović
Ivan Popović

Informacije o kursu.

2.2.

Obrada i konačno odlaganje radioaktivnog materijala

Predrag Osmokrović

 

2.3.
Specijalni robotski sistemi

Veljko Potkonjak

 

2.4.

Dejan Raković

 

2.5

Numeričko modelovanje nuklearnih procesa

Bratislav Iričanin

 


Predmeti sa OSNOVNIH studija
predmet
predavač
program
1.6
Sistemi za podršku odlučivanju u medicini Srđan Stanković, Milan Milosavljević

 

1.7.
Metode analize elektrofizioloških signala Mirjana Popović
1.8.
Sistemi za digitalnu obradu slike Branimir Reljin

 

1.9.
Telemedicina Branimir Reljin
1.10.
Biomehanika Veljko Potkonjak
1.11.
Biomaterijali Dejan Raković

 

1.12.
Nuklearna medicinska tehnika Predrag Marinković

 

1.13.
Dozimetrija i zaštita od zračenja Predrag Osmokrović

 

2.6.
Nuklearna fizika Predrag Osmokrović

 

2.7.

Nuklearna tehnika Predrag Marinković  
2.8.
Zaštita od buke i vibracija Miomir Mijić  
2.9.
Obnovljivi izvori energije Miodrag Zlatanović  
2.10.
Senzori i pretvarači Miodrag Zlatanović  
2.11.
Kvantna informatika Dejan Raković